DRUŠTVENA INOVACIJA

 

Potencijal:

Svjetski savez mladih Hrvatska (World Youth Alliance Hrvatska) je međunarodna neprofitna udruga mladih sa ciljem zaštitite ljudskog dostojanstvo u svim sferama društvenog života. WYA djeluje kroz projekte i inicijative sa fokusom na edukaciju, zagovaranje i kulturu. Daljnji razvoj bazira se na profesionalnosti, boljoj organizaciji (jasnijoj strategiji i postavljanju novih ciljeva) na način da djelovanje udruge u sve tri dimenzije (edukacija, zagovaranje i kultura) bude efikasnije.

 

Izazov:

Kako mlade potaknuti efikasnijem promoviranju i zaštiti ljudskog dostojanstva u svim sferama društvenog života?

 

Alati:

U procesu WYA i Prokotip prošli su različite inovacijske metode, koje su imale edukacijski te isto tako savjetodavni karakter. Veliki broj aktivnih članova sa kojima smo imali priliku raditi olakšao je cijeli proces, iz kojeg smo izašli sa gomilom informacija. 

 

Rezultat:

Definiranje kratkoročne strategije u kojem WYA Hrvatska postaje flagship model svjetske WYA organizacije. Prepoznavanje potreba za efikasnijim prijenosom znanja među članovima kao i bolje komunikacije prema javnosti dosadašnjih postignuća udruge.

Srebrnjak 50
10000 Zagreb, HR
Tel: +3851 2430 007
info@prokotip.eu
OIB: 60520017508
IBAN: HR25 23600001101807012