EDUKACIJSKA INOVACIJA

 

Potencijal:

Edukacijsko- zabavni centar „Pričalica“ lociran je u Sarajevu sa ciljem učenja, zabave i kvalitetnog razvoj djece. Vlasnica centra medijski je eksponirana kroz TV emisiju za djecu. Rad centra tržišno je prepoznat kroz lojalnu zajednicu zadovoljnih roditelja.

 

Izazov:

Kako „Pričalica“ može bolje monetizirati usluge, sa ciljem dugoročne održivosti?

 

Alati:

Izrada poslovnog modela i segmentacija klijenata uz Design Thinking metode bile su glavni pokretač analize poslovanja „Pričalice“.

 

Rezultat:

Preporuke za sistematizaciju i dokumentaciju edukativne ponude na način da se „Pričalica“ može razviti i unaprijediti u više poslovnih jedinica. Plan korak po korak za 2019. godinu ka kreiranju novih poslovnih usluga.

Srebrnjak 50
10000 Zagreb, HR
Tel: +3851 2430 007
info@prokotip.eu
OIB: 60520017508
IBAN: HR25 23600001101807012