POTENCIJAL

Uspjeh koji je građevinska tvrtka Ing-Grad doživjela u zadnjih 30 godina svoga poslovanja, prije svega može zahvaliti kvaliteti ljudskoga kapitala. Uvođenje inovacije kao djela kulture ima za cilj kontinuirano unapređenje poslovanja tvrtke.

 

IZAZOV I ALATI

Prokotip je održao radionice za jačanje timova, takozvani „team canvasa“ koji ima za cilj povećavati komunikaciju i koheziju unutar radnih skupina, prije svega kroz artikuliranje zajedničkih, ali i osobnih ciljeva.

 

REZULTAT

„Team canvas“ radionice rezultirale su izgradnjom produktivnije kulture kroz poboljšanje timskog rada.

Novi kanali komunikacije, efikasnije izvršavanje zadatka, team buliding aktivnosti i brzo rješavanje mogućih nepredvidivih izazova bile su neke od tema radionica.

 

 

 

Srebrnjak 50
10000 Zagreb, HR
Tel: +3851 2430 007
info@prokotip.eu
OIB: 60520017508
IBAN: HR25 23600001101807012